Disclaimer

De informatie op IdealMedHealth.com is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door IdealMedHealth.com en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot IdealMedHealth.com of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op IdealMedHealth.com voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

Onze inhoud, variërend van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en video's, is gemaakt door middel van partnerschappen met erkende artsen in verschillende gezondheidspraktijken.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van IdealMedHealth. com.

Via IdealMedHealth.com kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder de controle van IdealMedHealth.com staan. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om IdealMedHealth.com soepel te laten werken. IdealMedHealth.com neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, dat IdealMedHealth.com tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.