Sahod ng mga Doktor na Walang Hangganan

Interesado ka bang malaman ang mga suweldo ng Doctors Without Borders? Ang Médecins Sans Frontières (MSF), na kilala rin bilang Doctors Without Borders sa English, ay isang French humanitarian medical non-governmental na organisasyon na kilala sa mga proyekto nito sa mga conflict zone at sa mga bansang apektado ng endemic na sakit.

Nagbibigay sila ng tulong medikal sa mga taong apektado ng salungatan, epidemya, natural na sakuna, o hindi kasama sa pangangalagang pangkalusugan. Ang kanilang mga koponan ay binubuo ng sampu-sampung libong mga propesyonal sa kalusugan, logistician, at mga tauhan ng administratibo na pinagsama ng kanilang charter.

Ang etikang medikal at ang mga prinsipyo ng walang kinikilingan, kalayaan, at neutralidad ay gumagabay sa kanilang mga aksyon. Sila ay isang non-profit na organisasyong pang-internasyonal na pinamamahalaan ng miyembro.

Pangunahing binubuo ang asosasyon ng mga doktor at manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, ngunit bukas din ito sa lahat ng iba pang propesyon na maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagkamit ng mga layunin nito.

Médecins walang Frontieres ay itinatag noong 1971, pagkatapos ng paghihiwalay ni Biafra, ng isang maliit na grupo ng mga doktor at mamamahayag na Pranses na gustong dagdagan ang access sa pangangalagang medikal sa mga hangganan ng bansa anuman ang lahi, relihiyon, paniniwala, o kaugnayan sa pulitika.

Sa layuning iyon, binibigyang-diin ng organisasyon ang “independence at impartiality,” at tahasang ipinagbabawal ang mga salik sa politika, ekonomiya, o relihiyon na maimpluwensyahan ang mga desisyon nito. Nililimitahan nito ang halaga ng pondong natatanggap mula sa mga pamahalaan o mga organisasyong intergovernmental para sa mga kadahilanang ito.

Ang mga prinsipyong ito ay nagbigay-daan sa MSF na malayang magsalita tungkol sa mga pagkilos ng digmaan, katiwalian, at iba pang mga hadlang sa pangangalagang medikal o kapakanan ng tao. Isang beses lamang sa kasaysayan nito nanawagan ang organisasyon para sa interbensyong militar, noong 1994 genocide sa Rwanda.

Mga Prinsipyo ng Mga Doktor na Walang Hangganan

Ang lahat ng miyembro nito ay sumang-ayon na sumunod sa mga sumusunod na prinsipyo:

 • Ang Médecins Sans Frontières ay tumutulong sa mga taong nangangailangan, mga biktima ng natural o gawa ng tao na mga sakuna, at mga biktima ng armadong labanan. Ginagawa nila ito anuman ang lahi, relihiyon, paniniwala, o paniniwala sa pulitika.
 • Ang Médecins Sans Frontières ay nagpapanatili ng neutralidad at walang kinikilingan sa pangalan ng unibersal na medikal na etika at ang karapatan sa humanitarian na tulong, at inaangkin nito ang kumpleto at walang limitasyong kalayaan sa pagsasagawa ng mga tungkulin nito.
 • Sumasang-ayon ang mga miyembro na sundin ang kanilang propesyonal na code ng etika at manatiling ganap na independyente sa lahat ng kapangyarihang pampulitika, pang-ekonomiya, at relihiyon.
 • Nauunawaan ng mga miyembro ang mga panganib at panganib ng mga misyon na kanilang isinasagawa bilang mga boluntaryo at hindi naghahabol para sa kanilang sarili o sa kanilang mga itinalaga para sa anumang anyo ng kabayaran maliban sa kung ano ang maaaring ibigay ng asosasyon.

Paano gumagana ang Doctors Without Borders

Ang mga ito ay isang kilusang nakabatay sa larangan na pinagsasama-sama ang mga boluntaryo at kawani ng MSF mula sa buong mundo upang mangako sa medikal na makataong aksyon. Ang mga miyembro ay may karapatan at responsibilidad, sa pamamagitan ng mga asosasyon ng MSF, na ipahayag ang kanilang mga opinyon at mag-ambag sa kahulugan at gabay ng kanilang panlipunang misyon.

Ang mga indibidwal ay pinagsasama-sama sa pormal at impormal na mga debate at aktibidad sa larangan, sa pambansa at rehiyonal na pangkalahatang pagpupulong, at sa isang taunang internasyonal na kapulungan. Dahil ang mga gumagawa ng desisyon ay kasalukuyan o dating kawani ng field o opisina, nananatiling may kaugnayan ang MSF sa mga pangangailangang nakikita sa larangan, nakatuon sa pangangalagang medikal, at nakatuon sa mga pangunahing prinsipyo nito ng kalayaan, kawalang-kinikilingan, at neutralidad.

Ngayon, ang internasyonal na kilusang MSF ay binubuo ng 25 organisasyon mula sa buong mundo. Ang bawat isa sa kanila ay isang hiwalay na legal na entity na nakarehistro sa bansa kung saan sila nagpapatakbo. Sa panahon ng kanilang General Assembly, ang mga asosasyon ay naghahalal ng kanilang sariling lupon ng mga direktor at pangulo. Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, East Africa, France, Germany, Greece, Holland, Hong Kong, Japan, Italy, Latin America, Luxembourg, Norway, South Asia regional association, Southern Africa, Spain, Sweden, Switzerland , United Kingdom, USA, at West at Central Africa regional association ay kabilang sa mga organisasyong kinakatawan.

Ang mga asosasyon ng MSF ay naka-link sa anim na Operational Centers (OC), na nagdidirekta sa kanilang makataong aksyon sa lupa at nagpapasya kung kailan, saan, at kung anong pangangalagang medikal ang kinakailangan. Ang mga seksyon ng MSF ay mga tanggapan na tumutulong sa larangan.

Pangunahin nilang nagre-recruit ng mga tauhan, nag-aayos ng pangangalap ng pondo, at nagpapataas ng kamalayan tungkol sa mga makataong krisis na kinakaharap ng kanilang mga koponan. Ang bawat seksyon ng MSF ay kaakibat ng isang organisasyon na nagtatatag ng estratehikong direksyon ng seksyon at pinananagot ito para sa gawain nito. Ang ilang mga seksyon ng MSF ay nagtatag ng mga sangay na tanggapan upang palawakin ang kanilang gawaing pangsuporta.

Sa kasalukuyan ay may 24 na seksiyon at 18 sangay sa buong daigdig. Mayroong karagdagang mga satellite office upang suportahan ang kanilang trabaho, pangunahin sa logistik, supply, at epidemiology.

Mga Kondisyon sa Trabaho

Mas pinipili ng Doctors Without Borders ang aktibong pangako ng hindi bababa sa dalawang taon, kung saan ang mga fieldworker ay nakumpleto ang dalawa hanggang apat na field assignment.

Maraming tao ang pinahahalagahan ang kalayaan na kumuha ng mga takdang-aralin sa iba't ibang mga punto sa kanilang mga karera ayon sa pinapayagan ng kanilang mga personal na kalagayan. Habang tinutukoy ng iba na ang pakikipagtulungan sa Doctors Without Borders ay isang pangmatagalang akma para sa kanilang mga halaga at layunin sa karera.

Ang mga posisyon sa loob ng bawat isa sa dalawang stream ng trabaho (mga medikal at suportang propesyonal) sa kasong ito ay nagbibigay ng kanilang sarili sa pagtaas ng responsibilidad, saklaw, at pagiging kumplikado sa paglipas ng panahon, pati na rin ang pagkakataon na magkaroon ng epekto sa estratehikong direksyon ng organisasyon sa antas ng pamamahala.

Haba ng Assignment

Ang isang tipikal na pagtatalaga sa Doctors Without Borders ay tumatagal ng anim hanggang labindalawang buwan, kahit na ito ay maaaring mas maikli para sa mga emerhensiya o mga pangangailangan ay hinihimok ng mga partikular na pangyayari. Upang magkaroon ng malaking antas ng pananagutan sa loob ng proyekto at upang makapagbigay ng pagpapatuloy para sa kapakinabangan ng kanilang pambansang kawani at mga pasyente, nangangailangan ng panahon ang mga field worker ng Doctors Without Borders para maging acclimated sa trabaho at kapaligiran.

Maaaring iwaksi ang pangangailangang ito para sa mga surgeon, obstetrician-gynecologist, at anesthesiologist. Ang ilang mga proyekto ng Doctors Without Borders ay inilunsad bilang tugon sa mga biglaang krisis, natural man o gawa ng tao, na nangangailangan ng partisipasyon ng mga field worker na available sa maikling panahon at sa limitadong panahon.

Sahod ng mga Doktor na Walang Hangganan

Sahod: $18,252 sa karaniwan

Panghabambuhay na pagtatantya ng mga kita: $761,984

Ang panimulang suweldo para sa isang walang hangganang doktor ay $2,426.67 bawat buwan, kahit na ang suweldong ito ay ganap na mababawas sa buwis. Habang nakakuha ka ng karanasan at kasanayan, makakatanggap ka ng regular, kahit maliit, na pagtaas. Sa ibaba ng hagdan ng benepisyo, masasaklaw ka para sa medikal, kapansanan, at seguro sa buhay na lahat ay kritikal kapag papasok ka sa isang lubhang mapanganib na sitwasyon.

Ang Salaries of Doctors Without Borders ay nakatakdang ipakita ang makataong diwa ng volunteerism habang kinikilala din ang mataas na antas ng propesyonal na kadalubhasaan na ibinigay ng field staff.

Ang panimulang buwanang kabuuang suweldo ay $2,426.67, na may mga pagtaas sa hinaharap batay sa kadalubhasaan at karanasan. Ang mga field worker mula sa Canada ay bibigyan ng kontrata sa Canada na kinabibilangan ng lahat ng kinakailangang buwis at kontribusyon. Kabilang sa mga pakinabang ay:

 • Ang pagsasanay bago ang pag-alis ay binubuo ng kumbinasyon ng mga pagbabasa, e-learning, at mga personal na pagpupulong at workshop.
 • Reimbursement para sa mga kinakailangang pagbabakuna at gastos sa medikal
 • Kinakailangan ang mga visa at work permit.
 • Bayad sa bakasyon (25 araw bawat taon)
 • Akomodasyon at transportasyon para sa mga briefing at debriefing sa Canada at Europe
 • Habang nasa field, binabayaran ang araw-araw na per diem sa lokal na pera.
 • Tirahan sa bukid
 • Transportasyon papunta at mula sa field
 • Saklaw para sa medikal, kapansanan, at seguro sa buhay (kabilang ang dental at paningin)
 • Saklaw para sa medikal na paglisan
 • Indemnity para sa mga serbisyong medikal/propesyonal (mga manggagawang pangkalusugan)
 • Insurance para sa bagahe
 • Kontribusyon sa isang RRSP
 • Sikolohikal na tulong bago ang pag-alis at pagbalik sa Canada
 • Pagkatapos bumalik sa Canada, magkakaroon ka ng isang taon ng access sa isang Employee Assistance Program.
 • Kumpidensyal na peer support network na nakikipag-ugnayan sa iyo bago umalis at pagkatapos ng iyong pagbabalik sa Canada upang matiyak ang maayos na muling pagpasok.

Konklusyon sa Salary ng Mga Doktor na Walang Hangganan

Noong 2019, ang organisasyon ay naroroon sa 70 bansa, na gumagamit ng mahigit 35,000 katao, karamihan sa kanila ay mga lokal na doktor, nars, iba pang medikal na propesyonal, logistical expert, water and sanitation engineer, at administrator.

Ang taunang badyet ng MSF ay humigit-kumulang US$1.63 bilyon, na may mga pribadong donor na nagbibigay ng humigit-kumulang 90% ng pagpopondo nito at mga donasyon ng korporasyon na nagbibigay ng natitira. Ito ay hindi isang trabaho na magbabayad sa napakalaking pautang ng mag-aaral, kaya naman napakaraming tao ang sumasali sa MSF pagkatapos magtrabaho bilang mga regular na doktor sa loob ng ilang taon.

Gayunpaman, kung gusto mong sumali sa MSF pagkatapos ng kolehiyo, magbabayad sila ng interes sa iyong mga pautang sa mag-aaral pagkatapos mong makumpleto ang iyong unang field assignment at para sa susunod na anim na buwan.

Magsusulat din sila sa iyo ng isang liham na nagrerekomenda na ipagpaliban ng iyong tagapagpahiram ang iyong mga pagbabayad sa pautang sa mag-aaral, bagama't babayaran lang nila ang interes at walang garantiya na bibigyan ka ng pagpapaliban.

Ang Doctors Without Borders ay nakatuon sa patuloy na pag-unlad ng propesyonal ng mga manggagawa sa larangan. Nagbibigay ito sa kanila ng access sa iba't ibang uri ng pagsasanay na tumutulong sa kanila na bumuo ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan upang maisakatuparan ang misyon nito.

Tinitiyak nito na ang Doctors Without Borders ay makakatugon sa pinakamaapura at kritikal na pangangailangan ng mga taong tinutulungan nito sa buong mundo, mga taong madalas na nangangailangan ng kakaunti at napakaspesyalisadong uri ng kadalubhasaan mula sa mga propesyonal sa medikal at suporta. Ang dedikasyong ito sa pag-aaral at pag-unlad ay nagpapatibay sa reputasyon ng Doctors Without Borders bilang isang organisasyon ng pag-aaral na nakatuon sa matataas na mga propesyonal na pamantayan at mga nauugnay na pinakamahusay na kasanayan.

Frequently Asked Questions(FAQs) tungkol sa Salary ng Doctors without Borders

Sa ibaba, makikita mo ang mga sagot sa pinakamaraming tanong tungkol sa Salary ng Mga Doktor na walang Hangganan;

 1. Maaari bang mailagay ang isang kahilingan sa isang partikular na bansa?

Ang mga partikular na kahilingan sa bansa ay hindi maaaring tanggapin. Kinokolekta ng MSF ang mga aplikante sa isang pool bago sila italaga sa isang partikular na posisyon batay sa kanilang mga kwalipikasyon, karanasan, at background.

Inaasahan ng MSF na ang mga kandidato ay madaling makibagay sa mga tuntunin kung saan sila nagtatrabaho upang matugunan ang mga pangangailangan ng larangan. Gayunpaman, isinasaalang-alang ng bawat placement ang mga espesyal na kasanayan, wika, at mga paghihigpit.

 1. Maaari bang pumunta ang isang tao sa isang field placement bilang isang general helper/assistant sa kanyang sariling gastos o maaari bang huminto ang isang taong dumadaan sa lugar kung saan nagaganap ang isang proyekto at bumisita o magbigay ng tulong sa loob ng isa o dalawang linggo?

Hindi, hindi nila kayang tanggapin ang mga tagamasid, hindi sanay na katulong, intern, estudyante, o iba pang kulang sa mga kwalipikasyon at karanasan upang maging ganap na kalahok sa gawain ng proyekto. Ang kanilang pangunahing priyoridad ay ang tulungan ang mga taong nariyan sila upang tulungan.

 1. Maaari bang samahan ang kanilang kapareha sa isang takdang-aralin?

Hindi. Ang lahat ng unang beses na posisyon sa field staff ay walang kasama. Karamihan sa mga lokasyon ng placement ay hindi pinapayagan ang mga bisita mula sa mga kaibigan o pamilya. Depende sa mga pangangailangan sa field, maaaring mag-alok ng mga may karanasang fieldworker ng mga kasamang posisyon.

 1. May bayad ba ang isang field worker ng Médecins Sans Frontières?

Ang isang manggagawa sa bukid ay nagsisimula sa isang maliit na buwanang suweldo na humigit-kumulang $2,426.67 bawat buwan. Tataas ang suweldong ito habang nakakuha ka ng karanasan sa field sa Médecins Sans Frontières.

Pinili ng editor

Pinakamahusay na suweldo ng mga doktor sa Singapore

Gastos ng pag-aaral ng dentistry sa Poland

Paano maging isang doktor sa New Zealand

Maaari bang maging doktor ang isang nars sa Uk?

Pinakamahusay na mga tanong na itanong sa iyong doktor

Mga suweldo ng mga doktor sa Ireland