Paggamot sa Pag-abuso sa Substance

Ang Substance Abuse Disorder ay isang sakit sa pag-iisip na nagdudulot sa isang tao na mawalan ng kakayahang kontrolin ang kanilang pagnanasa na gumamit at mag-abuso sa mga droga, alkohol, o iba pang gamot.

Ang pamumuhay na may karamdaman sa pag-abuso sa sangkap ay maaaring maging mahirap at maaaring magkaroon ng matinding negatibong epekto sa buhay ng isang tao.

Ang pag-unawa at pagtanggap na kailangan mo ng tulong at therapy ay isang napakalaking hakbang sa buhay ng isang adik at hindi madali.

Para sa isang taong nakikitungo sa substance abuse disorder, maaaring mahirap maunawaan na mayroon silang problema, at ang paghingi ng tulong ay maaaring may kasamang takot, kahihiyan, at pagkakasala. 

Samakatuwid, mahalaga na bigyan ang isang adik ng tamang uri ng suporta at isang ligtas na kapaligiran para matugunan nila ang kanilang diagnosis at magkaroon ng kapangyarihan na harapin ito.

Maaaring hindi ito palaging posible kung ang adik ay mananatili sa bahay o sa isang kapaligiran na madaling mag-trigger sa kanila.

Samakatuwid, mahalagang makipag-ugnay sa propesyonal Mga Tagabigay ng Kalusugan ng Pag-iisip at hanapin ang tamang rehabilitation facility para sa adik para mag-detox at maka-recover sa.

Ano ang aasahan sa Rehab

Ang una at pinakamahalagang hakbang ng pagbawi mula sa pagkagumon ay detoxification, na nangangahulugan ng pag-alis ng mga lason ng gamot o alkohol mula sa sistema ng gumagamit.

Ang katawan ay maaaring mag-react sa iba't ibang paraan sa panahon ng prosesong ito, at samakatuwid ito ay lubos na mahalaga para sa gumagamit na magkaroon ng propesyonal na suporta sa panahon ng prosesong ito sa kaso ng mga emerhensiya. 

Pagkatapos dumaan sa detoxification, dumating ang abstinence. Dahil ang pagkagumon ay isang karamdaman, ang gumagaling na adik ay madaling mababalik at dapat alagaan kahit na umalis na ang mga lason sa katawan.

Upang manatiling matino, ang adik ay dapat manatili sa ilalim ng pangangasiwa habang dumadaan din sa therapy sa pag-uugali upang matutunan ang mga mekanismo ng pagkaya na makakatulong sa kanila na lumayo sa droga.

Ang pangangasiwa - pati na rin ang detoxification - ay maaaring may iba't ibang uri, depende sa mga pangangailangan at pag-trigger ng nagpapagaling na adik.

Kabilang sa mga karaniwang paraan ng detoxification at consequential supervision ang pagpasok ng isang tao sa isang ospital, bahagyang pag-ospital, mga recovery house, residential detox, at pang-matagalang inpatient na rehab ng gamot. 

Konklusyon sa Paggamot sa Pang-aabuso sa Substance

Ang pagdaig sa pag-abuso sa droga, pag-abuso sa droga, o pag-abuso sa alkohol ay hindi madali; gayunpaman, ito ay lubos na posible, at sa tamang uri ng mga interbensyon at paggamot, ang isang adik ay maaaring gumugol ng isang mahaba at malusog na buhay na libre mula sa mga hawak ng droga.

Upang gamutin at pangasiwaan ang sakit na ito, mahalagang humingi ng propesyonal na tulong, karamihan sa anyo ng rehabilitasyon at therapy, at upang magbigay ng pagmamahal at suporta sa iyong minamahal na nagdurusa.

Mahalaga rin na tandaan na hindi lamang ang adik ay hindi kontrolado ang kanilang mga paghihimok, ngunit nahaharap din sila sa kahirapan sa paghingi ng tulong, kaya't dapat mong ibigay ang tulong at suporta na kailangan nila kahit na nahihirapan silang humingi nito.

Huwag pilitin silang aminin na mayroon silang problema; sa halip, bigyan sila ng ligtas na espasyo para umamin at magbukas, at kumbinsihin silang huminto at payagan ang iba na pumasok para sa tulong.

Rekomendasyon

Online na mga kurso sa kalusugan ng isip

Mga benepisyo sa kalusugan ng isip ng cosmetic surgery

Isa komento

Mag-iwan ng Sagot