Advertisment

Pagsampa ng Medical Malpractice Lawsuit sa Chicago: Ang Kailangan Mong Malaman

Noong 2020, ang Illinois Department of Financial and Professional Regulation ay nag-ulat na 2,109 medical malpractice lawsuits ang isinampa sa Chicago. Ito ay isang pagbaba mula sa nakaraang taon, at karamihan sa mga kaso ay naayos o na-dismiss bago ang paglilitis.

Advertisment

Nagsusumikap ang mga abogado ng malpractice sa medikal upang matiyak na natatanggap ng kanilang mga kliyente ang hustisyang nararapat sa kanila. Kung ikaw o isang taong mahal mo ay naging biktima ng medikal na malpractice, mahalagang malaman na mayroon kang mga opsyon.

Ang paghahain ng kaso ng malpractice na medikal ay maaaring maging isang nakakatakot na gawain, ngunit sa tamang impormasyon, maaari mong gawin ang unang hakbang patungo sa hustisya.

Advertisment

Pag-unawa sa Medikal na Malpractice

Kapag ang isang pasyente ay dumanas ng pinsala o kamatayan dahil sa pagkabigo ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na matugunan ang inaasahang antas ng pangangalaga, ito ay itinuturing na medikal na malpractice. Maaaring kabilang dito ang maling pagsusuri, mga error sa operasyon, mga error sa gamot, at higit pa. Mahalagang maunawaan na hindi lahat ng pagkakamaling medikal ay malpractice.

Gayunpaman, kung naniniwala kang ang mga aksyon ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay mas mababa sa pamantayan ng pangangalaga at nagresulta sa pinsala, maaari kang magkaroon ng kaso para sa malpractice na medikal.

Pagtitipon ng Ebidensya

Napakahalaga na simulan kaagad ang pagkolekta ng ebidensya kung pinaghihinalaan mong naging biktima ka maling gawaing medikal. Maaaring kabilang dito ang mga medikal na rekord, mga tala ng doktor, at mga pahayag ng saksi.

Mahalaga rin na subaybayan ang anumang mga gastos na natamo mo dahil sa malpractice, tulad ng mga medikal na bayarin o nawalang sahod. Matutulungan ka ng iyong mga abugado sa medikal na malpractice na mangalap ng ebidensyang kailangan mo upang makabuo ng isang malakas na kaso.

anunsyo

Pagpili ng Abogado

Ang pagpili ng tamang abugado ay mahalaga sa pagsasampa ng kaso ng malpractice na medikal. Gusto mo ng abogado na may karanasan sa mga ganitong uri ng kaso at nauunawaan ang pagiging kumplikado ng batas ng medikal na malpractice.

Maghanap ng isang abogado na may track record ng tagumpay sa mga katulad na kaso at ang mga taong magsisikap na matiyak na matatanggap mo ang kabayarang nararapat sa iyo.

Paghahain ng demanda

Kapag nakapili ka na ng abogado, ang susunod na hakbang ay ang magsampa ng kaso. Tutulungan ka ng iyong abogado na ihanda ang mga kinakailangang dokumento at magsasampa ng kaso para sa iyo. Mahalagang tandaan na may mahigpit na mga deadline para sa paghahain ng kaso ng malpractice na medikal sa Illinois, kaya mahalagang kumilos nang mabilis.

Ang Proseso ng Pagtuklas

Matapos maisampa ang kaso, magsisimula ang proseso ng pagtuklas. Ito ang yugto ng kaso kung saan ang magkabilang panig ay nagpapalitan ng impormasyon at ebidensya. Gagamitin ng iyong abogado ang impormasyong ito upang bumuo ng isang malakas na kaso at maghanda para sa paglilitis.

Settlement o Pagsubok

Sa ilang mga kaso, ang nasasakdal ay maaaring mag-alok ng isang kasunduan upang maiwasan ang pagpunta sa paglilitis. Kung mangyari ito, tutulungan ka ng iyong abogado na suriin ang alok ng pag-aayos at matukoy kung ito ay patas. Ang kaso ay mapupunta sa paglilitis kung ang isang kasunduan ay hindi maabot.

Kakatawanin ka ng iyong abogado sa korte at magsisikap na patunayan na ang nasasakdal ay nagpabaya at na karapat-dapat ka sa kabayaran.

Paghahanap ng Katarungan

Ang paghahain ng demanda sa medikal na malpractice ay maaaring isang mahaba at emosyonal na proseso. Gayunpaman, mahalagang tandaan na may karapatan kang humingi ng hustisya kung naging biktima ka ng malpractice na medikal.

Susuportahan ka ng iyong mga abugado sa medikal na malpractice sa bawat hakbang ng paraan at tutulungan kang mag-navigate sa legal na sistema.

Final saloobin

Ang Chicago, na matatagpuan sa Illinois, ay ang pangatlo sa pinakamataong lungsod sa Estados Unidos. Kahit na sa isang malaking lungsod, ang mga kaso ng medikal na kapabayaan ay nangangaso pa rin ng mga biktima.

Sanay Mga abugado sa medikal na malpractice ng Chicago ay maaaring makatulong sa iyo na maunawaan ang iyong mga legal na opsyon, mangalap ng ebidensya na kailangan mo, at magsampa ng demanda para sa iyo.

Bagama't ang proseso ay maaaring pahabain at emosyonal, mahalagang tandaan na ang paghahanap ng katarungan ay mahalaga para sa mga maaaring nasa panganib ng katulad na pinsala.

Pumili ng Editor

4 na Hakbang na Gagawin Pagkatapos Mong Pinaghihinalaang Biktima ng Medikal na Malpractice

Advertisment