Advertisment

Gaano Katagal Makalipas ang Isang Pinsala sa Ulo Maaaring Maganap ang mga Sintomas? 

Ang mga pinsala sa ulo ay maaaring malubha at maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa kalusugan ng isang indibidwal. Kapag ang isang tao ay nakaranas ng pinsala sa ulo, mahalagang humingi kaagad ng medikal na atensyon.

Advertisment

Kahit na maliit ang pinsala sa ulo, posible pa ring magkaroon ng mga sintomas sa mga araw at linggo pagkatapos ng pinsala.

Mahalagang malaman ang mga posibleng palatandaan at sintomas na nauugnay sa pinsala sa ulo, dahil maaaring mag-iba ang mga ito sa kalubhaan at mahirap makilala.

Advertisment

Kailan nangyayari ang mga sintomas ng pinsala sa ulo?

Ang mga karaniwang sintomas na nauugnay sa mga pinsala sa ulo ay kinabibilangan ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkalito, pagduduwal, at pagkagambala sa paningin. Ang mga sintomas na ito ay maaaring mula sa banayad hanggang malubha at tumagal ng mga araw o linggo pagkatapos ng pinsala.

Ang pananakit ng ulo ay ang pinakakaraniwang sintomas pagkatapos ng pinsala sa ulo at maaaring magpahiwatig ng mas matinding problema. Ang pagkahilo at pagkalito ay karaniwan din at maaaring sanhi ng isang traumatikong pinsala sa utak o isang concussion. Ang pagduduwal at visual disturbances gaya ng blurred vision, double vision, at sensitivity sa liwanag ay maaari ding mangyari.

Sa mas malalang kaso ng mga pinsala sa ulo, maaaring mangyari ang mga pagbabago sa pag-uugali, mood, at pag-iisip. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring banayad at maaaring hindi kaagad mapansin. Kung ang tao ay mukhang mas magagalitin, hindi pangkaraniwang pagod, o nahihirapang mag-concentrate, maaaring ito ay mga senyales ng mas matinding problema.

Ang mga pinsala sa ulo ay maaari ding magdulot ng pangmatagalan o permanenteng epekto. Depende sa kalubhaan ng pinsala, maaaring mangyari ang mga komplikasyon tulad ng mga seizure, pagkawala ng memorya, kahirapan sa pagsasalita, at kahirapan sa pag-concentrate. Mahalagang magkaroon ng kamalayan sa mga posibleng epektong ito, dahil maaaring hindi agad ito makikita pagkatapos mangyari ang pinsala.

anunsyo

Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nagtamo ng pinsala sa ulo, mahalagang humingi kaagad ng medikal na atensyon. Kahit na maliit ang pinsala, posible pa ring magkaroon ng mga sintomas sa mga araw at linggo pagkatapos ng pinsala.

Ang iyong doktor ay maaaring lubusang suriin at matukoy kung anumang pangmatagalang epekto ay maaaring naroroon. Mahalaga rin na magkaroon ng kamalayan sa mga palatandaan at sintomas ng pinsala sa ulo at humingi ng medikal na atensyon kung nangyari ang alinman sa mga ito. Sa wastong paggamot, ang karamihan sa mga pinsala sa ulo ay maaaring matagumpay na mapamahalaan at ang mga epekto ay mababawasan.

Ano ang gagawin pagkatapos ng pinsala sa ulo?

Ang mga pinsala sa ulo ay isang seryosong bagay na hindi dapat basta-basta. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nagkaroon ng pinsala sa ulo, mahalagang bumisita sa isang klinika sa aksidente at ipasuri ang iyong sarili sa isang propesyonal. 

Ang unang hakbang na dapat mong gawin pagkatapos ng pinsala sa ulo ay humingi ng medikal na atensyon sa a klinika sa Hollywood. Ito ay lalong mahalaga kung nakakaranas ka ng mga sumusunod na sintomas: sakit ng ulo, pagkahilo, pagkalito, pagkawala ng malay, pagduduwal, pagsusuka, o mga seizure. Kahit na hindi mo nararanasan ang mga sintomas na ito, dapat kang magpatingin sa doktor para sa diagnosis at plano ng paggamot. Sa ilang mga kaso, ang isang pinsala sa ulo ay maaaring mangailangan ng ospital at operasyon. 

Kung ikaw ay na-diagnose na may pinsala sa ulo, mahalagang sundin ang mga tagubilin ng doktor at inumin ang lahat ng mga gamot gaya ng inireseta. Pinakamainam na iwasan ang mga aktibidad na maaaring maglagay sa iyo sa panganib para sa karagdagang mga pinsala, tulad ng pakikipag-ugnay sa sports o pisikal na pagsusumikap. Mahalaga rin na magpahinga at makatulog nang husto upang pahintulutan ang iyong katawan na gumaling at maiwasan ang anumang mga aksyon na maaaring magdulot ng karagdagang pinsala.

Mahalaga rin na maghanap ng anumang kinakailangang pisikal o nagbibigay-malay na mga therapy upang matulungan kang makabawi mula sa iyong pinsala sa ulo. Makakatulong sa iyo ang mga therapies na ito na mabawi ang anumang nawawalang function at kasanayan at tulungan kang matutong makayanan ang anumang mga bagong limitasyon.

Ang isang pisikal na therapist ay makakatulong sa iyo sa balanse, koordinasyon, at lakas; matutulungan ka ng speech-language therapist sa mga kakayahan sa wika, komunikasyon, at paglunok; at ang isang cognitive therapist ay makakatulong sa iyo sa memorya, paglutas ng problema, at paggawa ng desisyon. 

Mahalaga rin na mapanatili ang isang malusog na pamumuhay sa panahon ng iyong yugto ng pagbawi. Ang pagkain ng balanseng diyeta, regular na pag-eehersisyo, at pamamahala ng stress ay makakatulong sa iyo na mabawi mula sa isang pinsala sa ulo at maiwasan ang karagdagang pinsala o komplikasyon. Maaari ding maging kapaki-pakinabang na makipag-usap sa isang therapist o tagapayo upang matulungan kang makayanan ang anumang mga emosyon o mga isyu sa kalusugan ng isip na maaaring lumitaw bilang resulta ng iyong pinsala.

Panghuli, mahalagang regular na mag-follow up sa iyong doktor upang matiyak na ganap kang gumagaling. Kung lumala ang iyong mga sintomas o nakakaranas ka ng anumang mga bagong sintomas, siguraduhing makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor.

Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kinakailangang pag-iingat at pagsunod sa mga tagubilin ng iyong doktor, makakatulong ka na matiyak ang ganap at mabilis na paggaling mula sa isang pinsala sa ulo.

Pinili ng editor

Ano ang Hindi Mo Dapat Gawin Sa isang Pinsala sa Utak?

PIP vs Pinsala sa Katawan Sa Pag-angkin sa Aksidente ng Sasakyan

Advertisment

Mag-iwan ng Sagot