4 na Hakbang na Dapat Gawin Kapag Nangangailangan ng Tulong ang mga Magulang na Magulang

Sa pagtanda ng mga magulang, maaaring kailanganin nila ng tulong sa mga gawain ng pang-araw-araw na pamumuhay. Maaaring hindi na nila gusto o kaya pang mamuhay nang mag-isa at mas gugustuhin nilang tumira sa iyo o sa isang miyembro ng pamilya.

Kung ang pamumuhay kasama ang isang miyembro ng pamilya ay hindi magagawa, ang mga assisted living facility ay isang praktikal na opsyon. Ang mga pasilidad ng tulong sa pamumuhay ay nagbibigay ng ligtas at komportableng kapaligiran sa pamumuhay para sa mga nakatatanda na nangangailangan ng tulong sa pang-araw-araw na gawain.

Ang desisyon na ibigay ang tulong na iyon ay maaaring maging mahirap, ngunit may mga hakbang na maaari mong gawin upang gawing mas madali ang proseso.

Makipag-usap sa Iyong Mga Magulang Tungkol sa Kanilang Kagustuhan

Habang tayo ay tumatanda at nagsisimulang makaranas ng mga problema sa kalusugan, maaaring maging kapaki-pakinabang na magkaroon ng isang plano na nangangailangan ng kaunting pagpapasya sa mga kritikal na sandali.

Upang maging handa at matiyak na maririnig ang mga boses ng iyong mga magulang, ngayon na ang oras para magsimulang makipag-usap tungkol sa kung ano ang gusto nilang mangyari kung kailangan nila ng tulong sa pagtanda o mga medikal na isyu sa hinaharap.

Mahalagang tandaan na ang mga desisyon tungkol sa kalidad ng buhay, pangangalaga sa katapusan ng buhay, at maging ang pananalapi ay maaaring maging napakahirap para sa isang tao na gawin nang mag-isa. Tiyaking iginagalang mo ang kanilang mga kagustuhan, kasama man sa mga kagustuhang iyon ang pagtatrabaho sa isang sakit na may pangangalaga mula sa mga miyembro ng pamilya o umaasa sa mga medikal na propesyonal.

Ang pag-alam ng mga karagdagang detalye tulad ng kanilang mga kagustuhan para sa ilang partikular na interbensyon sa medisina o mga desisyon tungkol sa kanilang tagapagbigay ng pangangalaga ay maaaring makatulong na mapawi ang stress sakaling magkaroon ng hindi magandang sitwasyon sa hinaharap.

Ang pagtulong na masimulan nang maayos ang mahihirap na pag-uusap na ito bago mangyari ang anumang krisis ay makapagbibigay ng kapayapaan ng isip para sa iyong mga magulang pati na rin sa iyong sarili na alam mong pareho kayong nasa parehong pahina pagdating ng panahon para sa mahihirap na pagdedesisyon.

Suriin ang mga Pangangailangan ng Iyong Mga Magulang

Sa pagtanda ng ating mga magulang, mahalaga na pana-panahong suriin ang kanilang mga pangangailangan at isipin kung paano natin sila matutulungan sa abot ng ating makakaya.

Kapag naunawaan na natin kung anong uri ng tulong ang kailangan ng ating mga magulang, maaari na tayong magpasya kung anong uri ng tulong ang higit na kapaki-pakinabang. Maaaring kabilang dito ang paghahanap ng taong maaasahang magtutulak sa kanila sa mga appointment o pagbibigay ng companionship sa anyo ng mga friendly na tawag sa telepono.

Mga Opsyon sa Pangangalaga sa Pananaliksik

Kapag pinaplano mo ang pangangalaga ng isang miyembro ng pamilya, ang huling bagay na gusto mong gawin ay mapuno ng mga pagpipilian at impormasyon.

Upang matiyak na ginagawa mo ang mga tamang hakbang upang matukoy ang pinakamahusay na opsyon para sa mga pangangailangan at badyet ng iyong pamilya, mahalagang maglaan ng iyong oras at gawin ang iyong sariling pagsasaliksik.

Mayroong ilang bagay na dapat isaalang-alang kapag nagpapasya kung aling opsyon sa pangangalaga ang pinakamainam para sa iyong pamilya, kabilang ang mga pisikal na kakayahan, pananagutan sa pananalapi, kapaligiran sa tahanan, anumang kultural na paniniwala o kagustuhan, at higit sa lahat, kalidad ng buhay.

Isaalang-alang ang lahat ng magagamit na mapagkukunan tulad ng pangangalaga sa pahinga o mga tulong na nakabatay sa bahay na maaaring makadagdag sa isang pangkalahatang plano sa pangangalaga. Maaari ka ring mag-opt para sa isang senior living facility tulad ng Husky Senior Care, kung nakatira ka sa Seattle.

Dagdag pa rito, tiyaking susuriin mo ang mga lokal o estadong regulasyon tungkol sa kaligtasan at kalidad ng serbisyo sa loob ng bawat setting bago gumawa ng desisyon.

Talakayin ang Pananalapi sa Iyong mga Magulang

Ang pagkakaroon ng prangka talakayan tungkol sa pananalapi at ang mga gastos sa pangangalaga kasama ng iyong mga tumatanda nang magulang ay isang mahalagang hakbang sa paghahanda para sa kanilang mga susunod na taon.

Ang pagtiyak na nauunawaan ng bawat isa sa inyo kung sino ang magdadala ng pinansiyal na pasanin ng mga gastos sa pangangalaga at kung paano babayaran ang mga gastos na iyon ay mga pangunahing elemento ng pag-uusap na ito.

Ang pagpaplano sa pananalapi para sa mga matatandang magulang ay dapat kasangkot sa paglikha ng isang badyet para sa parehong panandalian at pangmatagalang mga pangangailangan sa pangangalaga, isinasaalang-alang ang mga programa ng gobyerno o pribadong insurance na maaaring magbigay ng tulong, at pagbuo ng Mga plano ng panandalian kung sakaling maging masyadong pabigat ang mga pagbabayad.

Suriin kung ano ang pag-aari ng iyong mga magulang pati na rin ang kanilang utang, pagkatapos ay bumuo ng isang makatotohanang plano para sa kung paano mapamahalaan ang mga gastos na ito.

Maging handa na gumawa ng mga pagbabago o pagsasaayos na kinakailangan kung sakaling magbago ang mga pangyayari sa paglipas ng panahon—ngunit ang pinakamahalaga, manatili sa komunikasyon upang ang lahat ay nasa parehong pahina.

Sa mga oras ng kahirapan, ang emosyonal na suporta ay kasinghalaga ng isang mapagkukunan tulad ng pinansyal o praktikal na tulong. Sa ganitong nakababahalang panahon, kung saan ang ating buhay ay nabaligtad, lalong mahalaga na mag-alok ng emosyonal na suporta, kapwa sa ating sarili at sa mga nakapaligid sa atin.

Ang ating mga magulang ay kabilang sa mga taong pinaka-apektado ng pagbabagong ito habang sila ay tumatanda at hindi na nila kayang pangalagaan ang kanilang sarili, na nangangahulugang mas mahalaga na magbigay ng emosyonal na panghihikayat at katiyakan.

Bagama't hindi ito laging madali, dapat nating tiyakin na ang bawat isa sa ating pamilya ay nakadarama ng pakikinig at paggalang hangga't maaari.

Pumili ng editor

11 Nursing Home sa Raleigh 2023

Mga nangungunang residential care home para sa mga matatanda 2023

Mag-iwan ng Sagot