De 12 beste voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen

De voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen kunnen niet genoeg worden benadrukt. De uitdagingen van het leven komen met verschillende gradaties van depressie die onze mentale toestand beïnvloeden, dus de voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen zouden door iedereen moeten worden gewaardeerd.

Gezondheid is volgens de WHO de toestand van het algehele welzijn van een individu, en niet noodzakelijkerwijs alleen de afwezigheid van ziekte. In de definitie van gezondheid door de WHO is uw mentale toestand van cruciaal belang en moet er bij alle cursussen voor gezorgd worden.

Wereldwijd worden mensen geconfronteerd met psychische problemen, zo blijkt uit: Nationale Alliantie voor geestelijke gezondheid, 1 op de 5 jongeren heeft te maken met een of andere psychische stoornis.

Inleiding tot de voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen

Scholen zijn bedoeld om allround te zijn in hun leringen en activiteiten, en bovenal mag het onderwijzen van het handhaven van een gezonde en gezonde mentale toestand niet in gevaar worden gebracht bij het koesteren van de studenten. Alleen een gezonde geest zal in staat zijn deel te nemen aan schoolactiviteiten.

Het niet hebben van een gezonde mentale toestand gaat gepaard met veel schadelijk gedrag en de student moet nauwlettend in de gaten worden gehouden.

voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen

Het goede nieuws is echter dat leerlingen het grootste deel van hun tijd op school doorbrengen. Daarom spelen scholen een vitale en cruciale rol bij het ondersteunen van deze leerlingen en bij het bieden van een veilige en ondersteunende natuurlijke omgeving waarin leerlingen toegang hebben tot het onderhouden, voorkomen en behandelen van psychische problemen. gezondheidsproblemen door het aanbieden van geestelijke gezondheidsdiensten op school.

Onderzoek uitgevoerd door de US Department of Health and Human Services Het Office of Adolescent Health liet zien dat studenten ook de voorkeur geven aan gezondheidszorgdiensten via hun schoolklinieken. Scholen bieden een natuurlijke omgeving waarin studenten de benodigde ondersteuning en diensten kunnen krijgen en waar gezinnen zich op hun gemak voelen en vertrouwen hebben in de toegang tot deze ondersteuning en diensten.

Geestelijke gezondheidszorg wordt meestal gevraagd voor de behandeling van stoornissen in alcohol- en drugsgebruik, hoewel dit voor studenten niet altijd het geval is. Sommige studenten zijn genetisch niet mentaal sterk, dus wanneer ze worden geconfronteerd met de uitdagingen van het leven, heeft dit gemakkelijk een nadelige invloed op hen, en dus de noodzaak om deze voordelen van geestelijke gezondheidsdiensten op scholen te kennen.

Geestelijke gezondheid is een breed onderwerp dat veel zaken omvat die van invloed zijn op individuele dagelijkse activiteiten, variërend van maar niet beperkt tot emotie, stemming, angst, woede, begrip en andere ernstige medische mentale problemen.

Het kennen van de oorzaak van een probleem geeft iemand een betere voorsprong bij het oplossen van het probleem, maar het is nogal jammer dat de meeste studenten deze mentale toestanden van medische zorg aanpakken zonder het te herkennen.

Geestelijke gezondheidsdiensten op scholen kunnen verschillende manieren en benaderingen hebben. En elke school kiest een aanpak die geschikt is voor haar en de studenten om de impact en effectiviteit van deze geestelijke gezondheidszorg te maximaliseren.

Manieren om geestelijke gezondheidszorg op scholen op te zetten

Voor een goede en effectieve verspreiding van sommige van deze diensten kunnen scholen samenwerken met gezondheidszorg- en medisch personeel of psychologen, adviseurs, verpleegkundigen en andere essentiële werkers inhuren, afhankelijk van de situatie. Hieronder staan ​​enkele benaderingen:

voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen

 • Organisatie van onderwerpen die verband houden met geestelijke gezondheid en lezingen op school
 • Ontwikkelingsbehandelingsdiensten die inspelen op de verschillende behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid van studenten
 • Creëren van een gunstige omgeving die de mentale toestanden van studenten bevordert
 • Bevorderen van team- en veldwerk voor en onder studenten
 • Er moet ruimte worden gecreëerd voor vroegtijdige interventiediensten voor studenten die extra mentale ondersteuning nodig hebben
 • Het hebben van standaardregels die de moeite waard zijn om de moraal van studenten te verbeteren
 • Ontwikkeling van de juiste instanties voor conflictoplossing
 • Aanmoediging van studenten om te doen wat ze het liefste doen, vooral in sport en andere vakken.
 • Leer de studenten manieren om te mediteren en hun geest bloot te stellen aan reality checks
 • Ontwikkeling van ondersteuning voor studenten en gezinshulpbronnen

Voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen

voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen

Hieronder vindt u enkele voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen:

 • Vroegtijdige herkenning van gezondheidsproblemen
 • Vervulling van het doel
 • Sociale vaardigheden opbouwen
 • Vermindering van sociale ondeugden
 • Opbouwen van leiderschapsvaardigheden
 • Zelfontdekking en bewustzijn
 • Academisch succes
 • Snel herstel voor studenten met ernstige psychische aandoeningen
 • Preventie van zelfmoord
 • Vermindering van drugsgebruik
 • Meer toegang tot behandeling bieden
 • Medische gegevens en informatie bewaren
 • Eliminatie van stigma op geestelijke gezondheid

Vroegtijdige herkenning van gezondheidsproblemen

Zoals eerder vermeld, wanneer een ziekte op tijd wordt ontdekt, wordt het beter en gemakkelijker om deze te laten behandelen of verlichten. En dit is ongetwijfeld een van de voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen.

Vervulling van het doel

Een gezonde gemoedstoestand komt met het nemen van de juiste beslissingen en het maken van goede plannen bij het bereiken van doelen en het vervullen van het lot.

voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen

Sociale vaardigheden opbouwen

Door verbeterde sociale interactie kan men sociale vaardigheden opbouwen in de omgang met andere studenten en het grote publiek.

Vermindering van sociale ondeugden

Bewustzijn gecreëerd door gezondheidszorgdiensten met kwaliteitsbeleid en -regels zal de sociale ondeugden onder de jongeren helpen terugdringen. Wanneer iemand wordt blootgesteld aan de nadelen die gepaard gaan met een ongezonde sociale levensstijl via gezondheidszorgdiensten die op scholen worden georganiseerd, zal hij ervoor kiezen om de goede weg in het leven te bewandelen.

Opbouwen van leiderschapsvaardigheden

Een ongezonde mentale toestand kan geen goede leider maken. Wanneer iemand mentaal fit is, maakt hij een betere kans op het opbouwen van vaardigheden, zoals die van leiderschapsvaardigheden

Zelfontdekking en bewustzijn

Door middel van lezingen en artikelen in de gezondheidszorg krijgen studenten de juiste richtlijnen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden, en door activiteiten in de gezondheidszorg kunnen talenten worden ontdekt en wordt het zelfbewustzijn uitgesproken.

Academisch succes

Een gezonde mentale toestand staat open voor leren en assimilatie van dingen die op scholen worden onderwezen, toegang tot uitgebreide sociale leerprogramma's maakt een student uitstekend en dit kan worden beschouwd als een van de voordelen van geestelijke gezondheidsdiensten op scholen.

Snel herstel voor studenten met ernstige psychische aandoeningen

Jongeren met ernstige psychische aandoeningen genezen en leren sneller wanneer ze omgaan met andere geestelijk gezonde jongeren. Als zodanig kunnen ze beter omgaan met veranderingen in de medicatie en de sociale gezondheidszorg, en dit wordt mogelijk gemaakt door de activiteiten van de geestelijke gezondheidszorg.

Preventie van zelfmoord

De laatste tijd is zelfmoord gebruikelijk onder jongeren, maar deze daad van zelfmoord kan worden herleid tot een psychische aandoening. Door het bewustzijn dat tijdens de geestelijke gezondheidszorg wordt gecreëerd, zal men zichzelf begrijpen, en dat zal het aantal gevallen van zelfmoord in het land verminderen.

Het lijdt geen twijfel dat mensen depressief kunnen zijn zonder het te weten en depressie leidt meestal tot deze zondige daad, maar vroege identificatie in de loop van de evaluatie van de geestelijke gezondheid kan helpen om suïcidale incidenten te beteugelen.

Vermindering van drugsgebruik

Dit kan in verband worden gebracht met depressie. Wanneer een student depressief is, gelooft hij onwetend dat drugs de innerlijke rust kan terugbrengen, en daardoor worden ze drugsverslaafden en uiteindelijk bezeren ze zichzelf door die daad.

Het terugdringen van drugsmisbruik is echter een van de voordelen van de geestelijke gezondheidszorg op scholen vanwege het bewustzijn van de gevaren van drugsmisbruik.

Meer toegang tot behandeling bieden

Zoals eerder vermeld, geven studenten de voorkeur aan toegang tot gezondheidsfaciliteiten via de school in vergelijking met andere plaatsen, daarom zal dit helpen bij vroege detectie en verbetering van de toegang tot behandelingen.

Medische gegevens en informatie bewaren

Een van de voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen is het versneld bijhouden van de gezondheidsgegevens van leerlingen.

Eliminatie van stigma op geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheidsdiensten op school helpen leerlingen om zich gemakkelijk open te stellen voor een arts over hun mentale toestand of hoe ze zich voelen, zonder bang te zijn om beoordeeld te worden.

Vaak zijn de dingen waarmee studenten worden geconfronteerd veroordelend, variërend van het onvermogen om een ​​verwacht doel te bereiken of om op een bepaalde manier te handelen. Wanneer niet aan deze verwachtingen wordt voldaan, oordelen mensen gemakkelijk zonder rekening te houden met waar de student mentaal mee te maken heeft.

Het goede nieuws is dat via de geestelijke gezondheidszorg op scholen studenten gewaardeerd kunnen worden om hun kleine overwinningen en niet veroordeeld worden voor hun kleine mislukkingen.

Conclusie

Mentaal moet met alle ernst worden verzorgd, en jongeren die het moeilijk hebben, moeten in de gaten worden gehouden en vooral worden aangemoedigd door ouders, leraren en voogden.

Activiteiten, programma's en diensten voor een gezonde mentale toestand onder studenten moeten op elk studieniveau worden aangemoedigd.

Studenten moeten in alle cursussen worden aangemoedigd door middel van applaus en complimenten voor hun kleine overwinningen.

Aanbeveling

Topmanieren om psychische aandoeningen te voorkomen

hoe mentaal gezond en gelukkig te zijn?

Lijst van therapeuten in Madison Al

Een kwaliteitschiropractor vinden in Charlotte North Carolina

Cryotherapie versus ijsbaden: wat is beter voor u?

7 beste chiropractoren in Oklahoma