De verschillende soorten therapie voor psychische aandoeningen 

Een goede geestelijke gezondheid is een toestand van positief sociaal, emotioneel en psychologisch welbevinden. Gewoonlijk heeft geestelijke gezondheid invloed op hoe u zich voelt, denkt, handelt, met anderen omgaat, beslissingen neemt en met moeilijke situaties omgaat. 

Wanneer iemand een goede geestelijke gezondheid heeft, zijn ze creatief, kunnen ze omgaan met stress, genieten ze van de omgang met mensen en nemen ze betere beslissingen. Ze kunnen ook leren, risico's nemen en gedijen in hun professionele en persoonlijke leven. 

Wat is een psychische aandoening?

Een psychische aandoening of stoornis is een aandoening die uw gedrag, stemming en denken negatief beïnvloedt. Voorbeelden zijn depressie, posttraumatische stressstoornis (PTSS), angst en bipolaire stoornis. Anderen zijn schizofrenie, aandachtstekortstoornis met overgevoeligheid (ADHD), verslavend gedrag, obsessief-compulsieve stoornis (OCD), fobieën en eetstoornissen. 

Psychische problemen kunnen in elke levensfase ontstaan. Meestal kunnen de aandoeningen het gevolg zijn van levenservaringen zoals trauma, misbruik, stress of verwaarlozing. Sommige psychische problemen zijn erfelijk, terwijl andere zich kunnen ontwikkelen als gevolg van hersenafwijkingen, verwondingen, infecties, langdurig middelenmisbruik en prenatale schade.

Tekenen en symptomen van psychische aandoeningen variëren afhankelijk van de toestand van een persoon. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Moeite met concentreren
 • Extreme stemmingswisselingen
 • Zelfmoordgedachten hebben
 • Gevoelens van hopeloosheid, onwaardigheid en hulpeloosheid
 • Interesse verliezen in voorheen plezierige dingen
 • hallucinaties
 • Moeite met omgaan met stress en dagelijkse uitdagingen
 • Terugtrekking van vrienden en geliefden
 • Lichamelijke gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, buikpijn en rugpijn
 • Te weinig of te veel slapen of eten

Soorten therapie voor psychische aandoeningen

Een psychische aandoening kan een negatieve invloed hebben op hoe u functioneert op het werk of op school, sociaal en in uw relatie. Daarom is het het beste om een ​​behandeling te zoeken zodra u tekenen en symptomen herkent. Als een psychische aandoening niet wordt behandeld, kan deze in de loop van de tijd verergeren en mogelijk leiden tot werkloosheid, financiële problemen, een slechte kwaliteit van leven, middelenmisbruik, opsluiting of zelfmoord.

Er zijn verschillende vormen van behandeling voor psychische aandoeningen. Deze omvatten medicijnen, ziekenhuisopname en alternatieve en complementaire geneeskunde. 

Sommige mensen geven misschien de voorkeur aan therapie boven andere behandelingsopties. Het is omdat wordt aangenomen dat de resultaten langer aanhouden en patiënten effectieve copingvaardigheden leren. Het betekent dat men begrijpt wat bepaalde reacties uitlokt en hoe ermee om te gaan. Bovendien leren patiënten ook hoe ze negatieve of onnauwkeurige gedachten kunnen identificeren en hoe ze deze kunnen vervangen of uitdagen. 

Voorbeelden van therapieën voor psychische stoornissen

Misschien wilt u therapie overwegen voor de behandeling van een specifieke psychische aandoening. In dit geval moet u een gerenommeerde behandelingsfaciliteit vinden, zoals Jackson huis met ervaren professionals in de geestelijke gezondheidszorg. 

Standaardtherapieën voor psychische aandoeningen omvatten het volgende:

 • Counseling

Counseling is een gesprekstherapie waarbij een patiënt spreekt met een getrainde counselor. Counseling kan nuttig zijn bij het omgaan met psychische problemen zoals eetstoornissen, angst en depressie. 

Dit type therapie kan ook helpen bij uitdagingen die kunnen leiden tot psychische aandoeningen zoals werk-, familie- en relatiegerelateerde stress, verdriet, onvruchtbaarheid en andere levensuitdagingen. Daarnaast kan het nuttig zijn om met een hulpverlener te praten als je boosheid, verdriet, een laag zelfbeeld en andere negatieve emoties ervaart. 

Een counselor biedt u een schuld- en oordeelvrije omgeving waarin u uw emoties, gevoelens en moeilijkheden kunt delen. Deze professionals in de geestelijke gezondheidszorg helpen door validatie, ondersteuning en een veilige plek te bieden om problemen te uiten. Ze bieden ook begeleiding bij het uiten en beheersen van emoties, het vinden van een doel en het identificeren en beheersen van zelfondermijnend gedrag. 

U kunt kiezen voor traditionele face-to-face- of groepscounselingsessies. Gelukkig heeft technologie counseling gemakkelijker en toegankelijker gemaakt, ongeacht de geografische locatie. Dus vandaag kunt u overwegen gebruik te maken van counseling via e-mail of een platform voor videoconferenties. 

 • Cognitieve gedragstherapie 

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is gebaseerd op het idee dat gevoelens, gedachten, acties en lichamelijke gewaarwordingen met elkaar verbonden zijn. Hoe u over een bepaalde situatie denkt, kan van invloed zijn op hoe u zich voelt en hoe u zich gedraagt. Ook kunnen bepaalde overtuigingen die je over jezelf hebt, leed veroorzaken. 

CGT helpt u irrationele of nutteloze gedachten en overtuigingen te identificeren die uw gevoelens en acties beïnvloeden. Daarna zal uw therapeut hulpmiddelen aanreiken om u te helpen de schadelijke gedachten en overtuigingen te stoppen en te vervangen door positieve. 

Bovendien helpen ze je een beter perspectief te krijgen en gezonde reacties te oefenen. Je concentreert je niet te veel op gebeurtenissen uit het verleden in CGT-sessies. In plaats daarvan besteedt u de meeste tijd aan het aanpakken van de huidige symptomen en het aanbrengen van nuttige veranderingen.

CGT kan nuttig zijn voor patiënten met OCS, paniekaanvallen, PTSS, stress, fobieën, sommige symptomen van schizofrenie en eet- en middelengebruikstoornissen. De sessies kunnen face-to-face zijn met een therapeut. 

Ze gebruiken verschillende benaderingen om u te helpen negatieve gedachten te identificeren en te beheersen, levensuitdagingen vast te stellen en nieuw nuttig gedrag te leren en te oefenen. Naast één-op-één-gesprekken met een therapeut, kun je je aanmelden voor een online cursus, een zelfhulpboek kopen of deelnemen aan een groepssessie.  

 • Kunst therapie

Kunsttherapie richt zich op het idee dat creatieve expressie kan helpen genezing te brengen en te leiden tot een positieve geestelijke gezondheid. Sommige gebruikte technieken zijn tekenen, beeldhouwen, schilderen, kleuren en fotografie. De therapeut creëert een veilige en oordeelvrije ruimte voor patiënten. Dit stelt hen in staat om hun gevoelens of moeilijkheden te uiten en te verkennen door middel van kunst.  

De professional in de geestelijke gezondheidszorg zal de emotionele ondertoon van iemands werk evalueren om hun gedachten, gedragingen en gevoelens te begrijpen. Hiermee kunnen ze patiënten helpen diepere problemen op te lossen. Als gevolg hiervan kan de therapeut met hen samenwerken om hun sociale vaardigheden te verbeteren, met stress om te gaan, zelfbewustzijn te koesteren en het gevoel van eigenwaarde te vergroten.

Kunsttherapie kan nuttig zijn voor mensen die te maken hebben met depressie, stoornissen in het gebruik van middelen, angst, PTSS en eetstoornissen. Het kan ook nuttig zijn voor patiënten die worstelen met problemen die een negatieve invloed kunnen hebben op hun geestelijke gezondheid, zoals relatie- en gezinsproblemen, stress, lichamelijke handicaps en chronische ziekten.

Conclusie

Psychische problemen kunnen in elke levensfase ontstaan. Ze kunnen een negatieve invloed hebben op uw stemming, denken en gedrag. Als gevolg hiervan kunt u familie-, werk- en sociale uitdagingen ervaren. 

Het is het beste om zo snel mogelijk een behandeling te zoeken, omdat onbehandelde psychische problemen kunnen leiden tot problemen bij het behouden van een baan, financiële problemen, een slechte kwaliteit van leven of zelfs zelfmoord. Veel voorkomende psychische aandoeningen zijn OCS, ADHD, PTSS, depressie, fobieën, angst en eetstoornissen.

Er zijn verschillende behandelingsopties voor psychische aandoeningen, zoals voorgeschreven medicatie en ziekenhuis- of residentiële behandeling. U kunt ook therapie proberen, die velen als effectiever en langduriger beschouwen voor bepaalde psychische stoornissen. 

De bovenstaande bespreking geeft inzicht in verschillende soorten therapie, hoe ze werken en waar elk goed voor is. Het kan tijd zijn om contact op te nemen met een therapeut, uw voorkeursaanpak te bespreken en een behandeling te starten om uw sociale, emotionele, psychologische en algehele welzijn te verbeteren.

Keuze van de redactie

Roodlichttherapie voor angst en depressie

Hoe exosomen worden gebruikt in therapie

Laat een reactie achter