Rijksvaccinatieschema

Het Rijksvaccinatieschema is een uitgebreid plan dat de aanbevolen vaccins en het schema voor mensen in een bepaald land of een bepaalde regio schetst. 

Dit schema is ontworpen om bescherming te bieden tegen een breed scala aan ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen en is ontwikkeld door volksgezondheidsdeskundigen in samenwerking met overheidsinstanties. Het Rijksvaccinatieschema is een essentieel instrument in de strijd tegen infectieziekten, omdat het ervoor zorgt dat mensen op het juiste moment de benodigde vaccins krijgen om zichzelf en de bredere bevolking te beschermen.

Het volgen van het Rijksvaccinatieschema (NIS) is cruciaal voor ouders en verzorgers, omdat het een duidelijke en betrouwbare gids is voor de vaccinatiebehoeften van hun kinderen. Het is belangrijk op te merken dat de NIS per land of regio kan verschillen en kan worden gewijzigd op basis van updates van vaccinaanbevelingen of veranderingen in de prevalentie van bepaalde ziekten.

Het wordt daarom aanbevolen dat mensen op de hoogte blijven van het nationale vaccinatieschema (NIS) van hun land of regio en hun vaccinatiebehoeften bespreken met hun zorgverlener.

In dit artikel leest u meer over het Rijksvaccinatieprogramma, het belang en de onderdelen ervan. U leert ook het vaccinatieschema voor kinderen, het Ontario-vaccinatieschema en de voordelen van het nationale vaccinatieschema.

Wat is Rijksvaccinatieschema (NOS)

Het Rijksvaccinatieschema is een uitgebreid programma dat is ontwikkeld door volksgezondheidsinstanties om de algemene bevolking een aanbevolen reeks vaccinaties te bieden. Het is een gestandaardiseerd plan dat de specifieke vaccins beschrijft die worden aanbevolen voor verschillende leeftijdsgroepen, het aanbevolen schema voor het toedienen van deze vaccins en de aanbevolen intervallen tussen doses.

De NIS is ontworpen om ervoor te zorgen dat mensen op het juiste moment de nodige vaccinaties krijgen om hen te beschermen tegen een verscheidenheid aan infectieziekten.

Het Rijksvaccinatieschema is cruciaal voor de volksgezondheid, omdat het de verspreiding van infectieziekten helpt voorkomen. Vaccinaties zijn een veilige en effectieve manier om mensen te beschermen tegen schadelijke ziekten, en de NOS zorgt ervoor dat iedereen op het juiste moment de aanbevolen vaccinaties krijgt.

Dit beschermt niet alleen het individu, maar helpt ook de gemeenschap als geheel te beschermen. Wanneer een groot deel van de bevolking wordt gevaccineerd, wordt de verspreiding van ziekten verminderd en kunnen uitbraken worden voorkomen.

Het Rijksvaccinatieschema is ook belangrijk voor de bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals jonge kinderen en ouderen, die mogelijk een hoger risico lopen op ernstige ziekten als gevolg van door vaccinatie te voorkomen ziekten. Over het algemeen speelt de NOS een cruciale rol bij het handhaven van de volksgezondheid en het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziekten.

Gerelateerd: rol van verpleegkundigen bij het bevorderen van immunisatie voor volwassenen

Onderdelen Rijksvaccinatieschema:

Er zijn verschillende onderdelen van het Rijksvaccinatieschema waar u rekening mee moet houden.

Aanbevolen vaccins

Het Rijksvaccinatieschema bevat een lijst met aanbevolen vaccins die mensen in verschillende stadia van hun leven zouden moeten krijgen. Deze vaccins worden geselecteerd op basis van het potentiële risico van blootstelling aan een bepaalde ziekte, de ernst van de ziekte en de effectiviteit van het vaccin.

Algemeen aanbevolen vaccins voor kinderen zijn mazelen, bof en rubella (MMR), polio en het griepvaccin. Aanbevolen vaccins voor volwassenen kunnen het griepvaccin, de tetanusbooster en het gordelroosvaccin zijn.

Aanbevolen leeftijden voor vaccinatie

De NIS geeft ook richtlijnen over de aanbevolen leeftijden voor vaccinatie. Dit zorgt ervoor dat mensen de vaccins op het optimale moment krijgen voor maximale effectiviteit.

Kinderen wordt bijvoorbeeld aangeraden om het MMR-vaccin te krijgen tussen de 12-15 maanden en de tweede dosis tussen de 4-6 jaar. Het HPV-vaccin wordt aanbevolen voor kinderen van 11-12 jaar oud. Volwassenen wordt aangeraden om de tetanusbooster om de 10 jaar te krijgen en het gordelroosvaccin op 50-jarige leeftijd.

Vaccinatie-intervallen en timing:

Het Rijksvaccinatieschema geeft ook richtlijnen voor de juiste intervallen en timing voor het toedienen van vaccins. Dit helpt ervoor te zorgen dat mensen het volledige voordeel van het vaccin krijgen en dat de immuniteit die door het vaccin wordt geboden, in de loop van de tijd behouden blijft.

Het wordt bijvoorbeeld aanbevolen om het griepvaccin jaarlijks te geven, terwijl het MMR-vaccin wordt aanbevolen om in twee doses te worden gegeven met een tussenpoos van ten minste 28 dagen.

Uitzonderingen en speciale aanbevelingen:

De NIS bevat ook speciale aanbevelingen voor bepaalde populaties of mensen met specifieke medische aandoeningen.

Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen bijvoorbeeld extra doses van bepaalde vaccins of alternatieve schema's nodig hebben. Zwangere vrouwen wordt aangeraden om het griepvaccin en het Tdap-vaccin te krijgen om zowel de moeder als de pasgeboren baby te beschermen.

Ook kunnen mensen die naar bepaalde regio's reizen aanvullende vaccinaties nodig hebben om zich te beschermen tegen ziektes die in dat gebied voorkomen.

Immunisatieschema voor kinderen

Het vaccinatieschema voor kinderen, of het vaccinatieschema voor kinderen, is de lijst met veelgebruikte vaccins die de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aanbeveelt voor de meeste kinderen.

Vaccinatie is een manier om uw kind te beschermen tegen het krijgen van veel verschillende infecties en ziekten. Veel van deze ziektes verspreiden zich gemakkelijk van kind op kind en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Ze kunnen zelfs de dood veroorzaken.

Het vaccinatieschema voor kinderen kan enigszins verschillen per land of regio, maar de aanbevolen vaccins en het aanbevolen schema volgen over het algemeen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in de Verenigde Staten. Het volgende is een algemeen overzicht van het aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen in de VS:

Geboorte tot 2 maanden

 • Hepatitis B-vaccin (eerste dosis)

2 maanden

 • DTaP-vaccin (difterie, tetanus en kinkhoest)
 • IPV-vaccin (geïnactiveerd poliovirus)
 • PCV13-vaccin (pneumokokkenconjugaat)
 • RV-vaccin (rotavirus)
 • Hib

Lees ook: 6 strategieën voor pijnbeheersing om ongemak bij hospice-patiënten te verlichten

4 maanden

 • DTaP-vaccin (difterie, tatanus en acellulaire kinkhoest)
 • IPV-vaccin (tweede dosis)
 • PCV13-vaccin (tweede dosis)
 • RV-vaccin (tweede dosis)
 • Hib (Haemophilus influenza type B)

6 maanden

 • DTaP-vaccin (derde dosis)
 • PCV13-vaccin (derde dosis)
 • RV-vaccin (derde dosis)
 • Griepvaccinatie (jaarlijks)
 • Hib

6-18 maanden (indien nodig)

 • Hepatitis B-vaccin (indien nog niet ontvangen)
 • IPV

12 maanden

 • hep A

12-15 maand

 • Hib-vaccin (Haemophilus influenzae type b)
 • MMR-vaccin (mazelen, bof en rubella)
 • PCV13-vaccin (vierde dosis)
 • VAR-vaccin (varicella of waterpokken)

15-18 maand

 • DTaP-vaccin (vierde dosis)

18 - 23 maanden

HepA-vaccin (hepatitis A)

4-6 jaar

 • DTaP-vaccin (vijfde dosis)
 • IPV-vaccin (derde dosis)
 • BMR-vaccin (tweede dosis)
 • VAR-vaccin (tweede dosis)

11-12 jaar

 • HPV-vaccin (humaan papillomavirus) – serie van twee of drie doses
 • MenACWY-vaccin (meningokokken)
 • Tdap-booster (tetanus-, difterie- en acellulaire pertussis-booster)

16-18 jaar

 • MenB-vaccin (meningokokken B)

Het is belangrijk op te merken dat dit een algemene richtlijn is en dat het vaccinatieschema kan worden aangepast op basis van individuele factoren zoals gezondheidsstatus, reisplannen en het risico van blootstelling aan bepaalde ziekten.

Het wordt aanbevolen dat ouders het vaccinatieschema van hun kind met hun zorgverlener bespreken om ervoor te zorgen dat ze op het juiste moment de juiste vaccins krijgen.

Immunisatieschema Ontario

Het Ontario Immunization Schedule schetst de aanbevolen vaccins en het schema voor mensen van alle leeftijden die in Ontario, Canada wonen. Het schema is ontwikkeld door het Ontario Ministry of Health and Long-Term Care in samenwerking met volksgezondheidsexperts en is ontworpen om bescherming te bieden tegen een reeks ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen.

Het Ontario-vaccinatieschema voor kinderen omvat de volgende vaccins en schema:

2 maanden

 • DTaP-IPV-Hib-vaccin (difterie, tetanus, kinkhoest, polio en Haemophilus influenzae type b)
 • PCV13-vaccin (pneumokokkenconjugaat)
 • Rotavirus vaccin

4 maanden

 • DTaP-IPV-Hib-vaccin (tweede dosis)
 • PCV13-vaccin (tweede dosis)
 • Rotavirusvaccin (tweede dosis)

6 maanden

 • DTaP-IPV-Hib-vaccin (derde dosis)
 • PCV13-vaccin (derde dosis)
 • Rotavirusvaccin (derde dosis)

12 maanden

 • MMR-vaccin (mazelen, bof en rubella)
 • PCV13-vaccin (vierde dosis)
 • Men-CC (meningokokkenconjugaat)

15 maanden

 • Varicella-vaccin (waterpokken)

18 maanden

 • DTaP-IPV-Hib-vaccin

4-6 jaar

 • DTaP-IPV-vaccin (vijfde dosis)
 • BMR-vaccin (tweede dosis)
 • Varicella-vaccin (tweede dosis)

Grade 7

 • HPV-vaccin (humaan papillomavirus) – serie van twee doses
 • MenACWY-vaccin (meningokokken)
 • Hepatitis B-vaccin

14-16 jaar

 • Tdap-vaccin

Volwassenen

 • Griepvaccin
 • Tetanus en difterie (Td) vaccin
 • Pneu-P-23 (Pneumokokkenpolysaccharide) vaccin

65 - 70

 • Gordelroos vaccin

Het is belangrijk op te merken dat het Ontario-vaccinatieschema kan worden gewijzigd op basis van updates van vaccinaanbevelingen of veranderingen in de prevalentie van bepaalde ziekten. Het wordt aanbevolen dat mensen hun immunisatiebehoeften met hun zorgverlener bespreken om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van hun vaccins.

Voordelen van het Rijksvaccinatieschema

Dit zijn de voordelen van NIS.

Bescherming tegen infectieziekten

Het Rijksvaccinatieschema beschermt tegen verschillende infectieziekten, waaronder mazelen, bof, rubella, polio, tetanus en griep. Vaccins werken door het immuunsysteem te stimuleren om antilichamen te produceren die tegen specifieke virussen of bacteriën vechten.

Door de aanbevolen vaccins te ontvangen, worden mensen beschermd tegen ziek worden door deze ziekten of ernstige complicaties ervaren als ze besmet raken. Dit komt niet alleen het individu ten goede, maar helpt ook om de verspreiding van ziekten in de gemeenschap te verminderen.

Zie ook: Medisch toerisme in Thailand

Verlaging van de zorgkosten

Vaccinaties zijn een kosteneffectieve manier om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Door de incidentie van door vaccinatie te voorkomen ziekten te verminderen, kan de NOS de druk op de gezondheidszorg verminderen en de noodzaak van dure behandelingen of ziekenhuisopnames voorkomen.

In de Verenigde Staten is bijvoorbeeld aangetoond dat het griepvaccin het aantal griepgerelateerde ziekenhuisopnames en medische bezoeken vermindert, wat resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen voor mensen en het gezondheidszorgsysteem als geheel.

Preventie van uitbraken

Wanneer een groot deel van de bevolking wordt gevaccineerd, wordt de verspreiding van infectieziekten verminderd en kunnen uitbraken worden voorkomen. Dit staat bekend als groepsimmuniteit. Door de NIS te volgen, beschermen mensen niet alleen zichzelf, maar dragen ze ook bij aan de algehele gezondheid van de gemeenschap door de verspreiding van ziekten te voorkomen.

Dit is vooral belangrijk voor kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals zuigelingen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem, die bepaalde vaccins mogelijk niet kunnen krijgen of een hoger risico lopen op ernstige complicaties van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen.

Bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen

De NIS is ontworpen om kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen tegen infectieziekten. Baby's wordt bijvoorbeeld aangeraden om kort na de geboorte het hepatitis B-vaccin te krijgen om te voorkomen dat ze de ziekte van hun moeder oplopen.

Oudere volwassenen wordt aangeraden om het gordelroosvaccin te krijgen om de pijnlijke en slopende ziekte te voorkomen die kan optreden als gevolg van de reactivering van het varicella-zoster-virus. Door deze kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen, helpt het Rijksvaccinatieprogramma hun algehele gezondheid en welzijn te verbeteren.

Conclusie

Tot slot speelt het Rijksvaccinatieprogramma een cruciale rol bij de bescherming van mensen en gemeenschappen tegen infectieziekten. Door de aanbevolen vaccins en het aanbevolen schema te volgen, kunnen mensen de verspreiding van ziekten helpen voorkomen en een goede gezondheid behouden. Het is van essentieel belang dat mensen op de hoogte zijn van het nationale vaccinatieschema van hun land of regio en hun vaccinatiebehoeften bespreken met hun zorgverlener.

Keuze van de redactie

Medisch toerisme in India

Wat is Rocenta; ingrediënten, voordelen, kenmerken, kosten