Het belangrijkste principe van cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een zeer effectieve behandeling voor een breed scala aan psychische problemen.

Deze therapie richt zich op het verband tussen gedachten, gevoelens en gedragingen en hoe deze de geestelijke gezondheid van een individu kunnen beïnvloeden. Het belangrijkste principe van CBT is om negatieve gedachten en gedragingen te identificeren en ze te vervangen door meer positieve.

Cognitieve gedragstherapie is gebaseerd op het idee dat negatieve gedachten en gedragingen kunnen worden veranderd door ze te identificeren en uit te dagen. Deze therapie kan worden gebruikt om verschillende psychische problemen te behandelen, waaronder depressie, angst, posttraumatische stressstoornis en obsessief-compulsieve stoornis.

De therapeut helpt het individu om negatieve denkpatronen te identificeren en deze te vervangen door positievere. Dit wordt gedaan door middel van verschillende technieken, waaronder cognitieve herstructurering, gedragsexperimenten en ontspanningstraining.

CGT is een samenwerkingsproces tussen de therapeut en het individu. De therapeut biedt ondersteuning en begeleiding tijdens de therapie, maar het individu is uiteindelijk verantwoordelijk voor het aanbrengen van de nodige veranderingen om zijn geestelijke gezondheid te verbeteren.

In dit artikel gaan we in op wat CBT is, de belangrijkste principes van CBT, ergotherapie met gedragsactivatie, training in cognitieve gedragstherapie en de voordelen van cognitieve gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die zich richt op het identificeren en veranderen van negatieve denk- en gedragspatronen. Het is gebaseerd op het idee dat onze gedachten, gevoelens en gedragingen met elkaar verbonden zijn, en dat door de manier waarop we denken te veranderen, we de manier waarop we ons voelen en ons gedragen kunnen veranderen.

CGT is effectief bij de behandeling van een breed scala aan psychische problemen, waaronder depressie, angst, fobieën en obsessief-compulsieve stoornis.

Het begrijpen van de belangrijkste principes van CBT is om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste kan het mensen die op zoek zijn naar een behandeling voor psychische problemen helpen begrijpen wat ze kunnen verwachten van CGT-therapie. Ten tweede kan het professionals in de geestelijke gezondheidszorg helpen om de theoretische onderbouwing van CGT beter te begrijpen en hoe ze deze effectief in hun praktijk kunnen toepassen.

Ten slotte kan het begrijpen van de principes van CGT individuen ook helpen vaardigheden te ontwikkelen om hun gedachten en gedragingen in hun dagelijks leven te beheersen, zelfs buiten de therapie om. Over het algemeen is het begrijpen van de belangrijkste principes van CBT essentieel voor iedereen die geïnteresseerd is in geestelijke gezondheid, of het nu gaat om een ​​patiënt, een therapeut of gewoon als een nieuwsgierige waarnemer.

Zie ook: 2022 Klinische counselingprogramma's voor geestelijke gezondheid

Principes van cognitieve gedragstherapie

Fundamenteel voor het cognitieve model is hoe cognitie (de manier waarop we over dingen denken en de inhoud van deze gedachten) wordt geconceptualiseerd. Wenk (1976) schetste drie niveaus van cognitie:

kernovertuigingen

Kernopvattingen, of schema's, zijn diepgewortelde overtuigingen over zichzelf, anderen en de wereld. Kernopvattingen worden over het algemeen vroeg in het leven aangeleerd en worden beïnvloed door ervaringen uit de kindertijd en worden als absoluut beschouwd.

Disfunctionele aannames

Disfunctionele aannames zijn rigide, voorwaardelijke 'regels voor het leven' die mensen aannemen. Deze kunnen onrealistisch en daarom onaangepast zijn. Men kan bijvoorbeeld leven volgens de regel 'Het is beter om het niet te proberen dan het risico te lopen te mislukken'.

Negatieve automatische gedachten

Negatieve automatische gedachten (NAT's) zijn gedachten die in bepaalde situaties onvrijwillig worden geactiveerd. Bij depressie concentreren NAT's zich meestal op thema's als negativiteit, een laag zelfbeeld en nutteloosheid. Bij een taak kan een NAT bijvoorbeeld 'Ik ga falen' zijn. Bij angststoornissen omvatten automatische gedachten vaak overschatting van risico's en onderschatting van het vermogen om ermee om te gaan.

Gedragsactivering Ergotherapie

Gedragsactivering (BA) is een vorm van ergotherapie die tot doel heeft depressies te behandelen en de algehele geestelijke gezondheid te verbeteren door het niveau van betrokkenheid van een individu bij zinvolle en lonende activiteiten te vergroten. Behaviorisme is de basis van gedragsactivering. Dit gebied van de psychologie houdt zich bezig met hoe de omgeving van een persoon zijn gedrag en, op zijn beurt, zijn geestelijke gezondheid beïnvloedt.

De therapie houdt in dat de therapeut samenwerkt met het individu om activiteiten te identificeren die in overeenstemming zijn met hun waarden, interesses en doelen.

De therapeut helpt het individu vervolgens om deze activiteiten te plannen en in te plannen in hun dagelijkse routine. Door deel te nemen aan deze activiteiten, wordt het individu aangemoedigd om positieve emoties te ervaren, die kunnen helpen hun humeur te verbeteren en hun symptomen van depressie te verminderen.

Zo kan deelname aan leuke of gezonde activiteiten een goed gevoel geven, waardoor de kans groter wordt dat men dit zal blijven doen. Dit idee houdt echter ook in dat het tegenovergestelde waar is.

Er kan een vicieuze cirkel ontstaan ​​wanneer iemand gedrag vertoont waardoor hij zich slecht voelt. Een persoon is minder geneigd om acties te ondernemen die hem ten goede komen naarmate hij zich slechter voelt.

Omdat depressieve symptomen het een uitdaging maken om deel te nemen aan plezierige of bevredigende activiteiten, adviseren sommige therapeuten gedragsactivatie voor deze ziekte. Sommigen adviseren het ook voor drugsmisbruik als middel om van de verslaving af te komen en deze te vervangen door een betere gewoonte.

Gedragsactivering is een gestructureerde, evidence-based behandeling die effectief is bij de behandeling van depressie, met name in combinatie met andere therapieën zoals cognitieve gedragstherapie (CGT).

Lees ook: Beste mentale gezondheidsvoordelen van lichaamsbeweging

Opleiding cognitieve gedragstherapie NHS

Cognitieve gedragstherapeuten (CGT) hebben een vergunning om kinderen, adolescenten of volwassenen met lichte of ernstige psychische problemen te beoordelen en bij te staan.

Cognitieve gedragstherapeuten zijn werkzaam in verschillende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, zoals het verbeteren van de toegang tot psychologische therapieën (IAPT) voor volwassenen.

Dit omvat ook NHS-diensten voor mensen met ernstige psychische problemen, NHS-diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (CAMHS) en externe organisaties die door de NHS zijn gecontracteerd. Diensten kunnen worden verleend in dokterspraktijken, medische voorzieningen of andere openbare plaatsen.

Mensen met verschillende ervaringsniveaus zijn welkom om zich in te schrijven voor de opleiding cognitieve gedragstherapie (CBT). Voor het postdoctorale diploma heb je meestal een diploma nodig, maar als je kunt aantonen dat je vergelijkbare academische vaardigheden hebt, kom je mogelijk in aanmerking om je in te schrijven.

Ook moet u werkzaam zijn in een kernberoep in de geestelijke gezondheidszorg of kunnen aantonen dat uw opleiding gelijkwaardig is aan een kernberoep in de geestelijke gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie over het kernberoep of vergelijkbare kennis, vaardigheden en attitudes op de BABCP website.

De cursus is bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg (of mensen met vergelijkbare kennis, vaardigheden en attitudes) die een achtergrond hebben in het veld. Kandidaten moeten blijk geven van goede communicatieve vaardigheden en de bereidheid om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Er zijn tal van federaal ondersteunde opties voor training in cognitieve gedragstherapie.

  • De typische vereiste om een ​​IAPT cognitieve gedragstherapie te worden, is het voltooien van een rigoureus postdoctoraal opleidingsprogramma.
  • Meestal moet u een postdoctoraal diploma in CGT behalen voor mensen met psychose of bipolaire stoornis, een diagnose van een persoonlijkheidsstoornis of een eetstoornis om te oefenen als cognitief gedragstherapeut met volwassenen met ernstige psychische problemen.
  • Je moet meestal een postdoctoraal opleidingsprogramma voor kinderen en jongeren volgen om te oefenen als cognitief gedragstherapeut. Het is ook mogelijk om CGT-therapeut te worden door een accreditatie te behalen die vergelijkbaar is door aanvullende opleiding en ervaring.
  • De titels van de trainingen kunnen verschillen omdat ze door verschillende hogescholen en opleidingsorganisaties worden verzorgd. Ze duren normaliter 60 opleidingsdagen verspreid over een academisch jaar van 12 maanden. Tijdens je opleiding kom je in dienst van een wijkdienst in opdracht van de NHS.

Voordelen van Cognitieve gedragstherapie

Hier zijn enkele voordelen van cognitieve gedragstherapie (CGT).

Effectieve behandeling voor verschillende psychische problemen

Cognitieve gedragstherapie is uitgebreid onderzocht en is effectief bij de behandeling van een breed scala aan psychische problemen. Deze omvatten depressie, angststoornissen (zoals gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis en sociale angststoornis), posttraumatische stressstoornis (PTSS), obsessief-compulsieve stoornis (OCS), eetstoornissen, middelenmisbruik en vele andere.

CBT wordt vaak aanbevolen als eerstelijnsbehandeling voor deze aandoeningen vanwege de bewezen effectiviteit en de relatief korte tijd die nodig is om resultaten te zien.

Kortdurende en gerichte behandeling

Cognitieve gedragstherapie is meestal een kortetermijnbehandeling die zich richt op een specifiek probleem of probleem. Sessies kunnen variëren van een paar weken tot enkele maanden, afhankelijk van het individu en de ernst van het probleem dat wordt aangepakt.

In vergelijking met andere vormen van therapie is CGT relatief kort en doelgericht. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor mensen die snel resultaten willen zien of die weinig tijd of middelen hebben voor therapie.

Cliënten in staat stellen controle te krijgen over hun gedachten en gedragingen

Een van de belangrijkste doelen van cognitieve gedragstherapie is cliënten in staat te stellen een actieve rol te spelen in hun behandeling en vaardigheden te ontwikkelen om hun gedachten en gedragingen te beheersen. Door negatieve denkpatronen te identificeren en uit te dagen, kunnen cliënten leren deze te vervangen door meer positieve en adaptieve gedachten.

Door copingvaardigheden en positief gedrag te oefenen, kunnen cliënten leren hun symptomen te beheersen en hun algehele kwaliteit van leven te verbeteren. Door een actieve rol te spelen in hun behandeling, kunnen cliënten het gevoel hebben dat ze meer controle hebben over hun geestelijke gezondheid en meer in staat zijn om positieve veranderingen in hun leven aan te brengen.

Zie ook: Kan CBD u helpen bij de behandeling van psychische aandoeningen?

Conclusie

Concluderend, het belangrijkste principe van cognitieve gedragstherapie is het identificeren en uitdagen van negatieve gedachten en gedragingen. Deze therapie kan zeer effectief zijn bij de behandeling van een breed scala aan psychische problemen, en het is een samenwerkingsproces tussen de therapeut en het individu. Als u worstelt met psychische problemen, kan CGT een nuttige behandeloptie zijn om te overwegen.

Keuze van de redactie

Hoe word ik een therapeut voor geestelijke gezondheid 2023?

De 12 beste voordelen van geestelijke gezondheidszorg op scholen voor 2023

 

 

Een reactie

Laat een reactie achter