Gedragstherapie voor een kind

Gedragstherapie voor een kind wordt noodzakelijk wanneer het kind twijfelachtig gedrag begint te vertonen dat een levensstijl begint te worden.

Kinderen met de diagnose Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) en andere gerelateerde problemen hebben bijvoorbeeld gedragstherapie nodig na hun diagnose.

Deze therapie helpt het kind te overwinnen wat het gedrag veroorzaakt en leert hen hoe ze zichzelf kunnen afleren en hanteren.

Bovendien vereist gedragstherapie grotendeels de inclusie van ouders of verzorgers. Het helpt hen de gemoedstoestand van hun kinderen te begrijpen en hoe ze hen strategisch kunnen afleiden van dergelijk twijfelachtig gedrag. Naarmate we verder gaan, moeten we gedragstherapie begrijpen en hoe het een kind kan helpen.

Wat is gedragstherapie?

Gedragstherapie is een techniek die door professionals wordt gebruikt om wanordelijk gedrag bij kinderen te beteugelen. Het richt zich op het aanleren van nieuwe methoden en gedragingen aan kinderen en het veranderen van hun gedachten en gevoelens over bepaalde situaties.

Meer nog, gedragstherapie maakt gebruik van technieken zoals positieve bekrachtiging en modellering om mensen te helpen leren omgaan met stressvolle of moeilijke situaties. Deze technieken kunnen per diagnose verschillen; ze hebben echter allemaal hetzelfde doel om het gedragsaspect van het kind te verbeteren.

Ook wordt ouders geleerd hoe ze op een nieuwe en andere manier met het gedrag van hun kind kunnen omgaan. Een kind met de diagnose woedeproblemen kan bijvoorbeeld overal mee wegkomen, omdat ouders van nature de neiging hebben om het over het hoofd te zien en de gemakkelijkst beschikbare optie te nemen om het jonge kind te kalmeren voordat de driftbui escaleert. Tijdens gedragstherapie leren ouders echter efficiëntere en effectievere manieren om thuis met een situatie om te gaan.

Ze zullen begrijpen dat hun waargenomen gemakkelijkste route uit de woedekwestie van hun kind misschien niet de beste is voor hen en het kind. Ze moeten misschien beloningen aanbieden als het kind kalm handelt in een situatie en er standvastig achter staat.

Wat zijn de soorten gedragstherapieën?

Mensen van verschillende leeftijdsgroepen kunnen gedragstherapie nodig hebben, inclusief kinderen onder de vijf jaar. Gedragstherapie is een breed veld en is er in verschillende soorten die te maken hebben met verschillende mentale problemen. Voor de duidelijkheid hebben we een lijst met enkele van de therapieën:

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CBT is een andere therapie die zich richt op het helpen van individuen bij het identificeren en wijzigen van disfunctionele gedachten en gedragingen die tot leed leiden.

De professionals gebruiken deze technieken om zich te richten op het patroon van de gedachten van de patiënt en hun daaropvolgende acties. De therapie helpt bij het corrigeren van de stroom van gedachten en hoe te handelen in situaties die tot leed zouden hebben geleid.

Dialectische gedragstherapie (DBT)

Dit type therapie is in de eerste plaats ontwikkeld om patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis te behandelen, en deze stoornis maakt de weg vrij voor andere gevaarlijke psychische aandoeningen, waaronder intensieve zelfmoordgedachten.

DBT richt zich dus op het helpen van deze personen om hun emoties te beheersen, relaties te verbeteren en gezonde copingvaardigheden te ontwikkelen.

Verwant: De verschillende soorten therapie voor psychische aandoeningen 

Systematische desensibilisatie

Dit type therapie helpt mensen met fobieën of angsten door ze geleidelijk bloot te stellen aan gevreesde objecten of situaties.

Dit type therapie helpt individuen om hun angsten en angsten rustig onder ogen te zien. Meestal nemen patiënten de tijd om angst en bezorgdheid grondig weg te nemen, maar de professionals helpen hen hun angsten te overwinnen door middel van technieken zoals de ademhalingstechniek.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

Dit type therapie moedigt individuen aan om hun gedachten en gevoelens te accepteren en tegelijkertijd actie te ondernemen die in overeenstemming is met hun waarden. Een van de technieken die nuttig zijn bij dit soort therapie is de mindfulness-bewustzijnsmethode.

Gedragstherapie voor een kind

Rationeel Emotieve Gedragstherapie (REBT)

Deze therapie richt zich op het helpen van individuen bij het identificeren en wijzigen van irrationele overtuigingen die tot leed leiden.

Gedragstherapie voor kinderen

Als het om kinderen gaat, worden de technieken meer overgoten en meegaand. Dit omvat ook het omzetten van een sessie cognitieve gedragstherapie in een begeleide speelperiode.

Hierdoor werken de therapeuten rechtstreeks met de kinderen en bieden ze een duurzame oplossing als een coping-mechanisme.

Als er een kind bij betrokken is, wordt alles in dit proces erg gevoelig en moet het zorgvuldig worden behandeld. Dus, afgezien van de hierboven genoemde therapieën, omvat een kindvriendelijke procedure het volgende:

Gezinstherapie

Hier wordt het kind niet met de hand geplukt voor de therapiesessies. Het hele gezin, dus in de eerste plaats de ouders, moet erbij betrokken worden.

Gezinstherapie kan collectief het betrokken kind begrijpen en leren hoe te handelen vanuit de situatie. Meer nog, de therapeut leert over het hele gezin en beslist professioneel hoe ze individueel en collectief behulpzaam kunnen zijn voor het kind.

Speel therapie

Speltherapie is een psychologische therapie die spelen en creatieve activiteiten omvat als een manier voor kinderen om hun gedachten en gevoelens te uiten. Het is gebaseerd op de overtuiging dat kinderen zich vrijer kunnen uitdrukken door middel van spel dan door verbale communicatie.

Tijdens speltherapie maakt de therapeut van de gelegenheid gebruik om het kind te volgen en zijn mentale toestand en probleem te analyseren.

Deze methode is zeer effectief omdat het kinderen kan helpen met verschillende problemen, zoals problemen in sociale situaties, moeite met het uiten van emoties en moeite met het aangaan van relaties.

Speltherapie wordt ook gebruikt om gedragsproblemen aan te pakken en om kinderen te helpen trauma's te verwerken.

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) is een evidence-based behandeling voor jongere kinderen met emotionele en gedragsstoornissen. Deze therapie legt de nadruk op het verbeteren van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en het veranderen van ouder-kindinteractiepatronen.

PCIT combineert op unieke wijze speltherapie en oudertraining om ouders te helpen meer positieve, effectieve manieren te leren om met hun kind om te gaan om positief gedrag te bevorderen, allemaal onder het toeziend oog en de begeleiding van de therapeut, die de dingen mogelijk vanuit een aparte kamer regisseert.

Daarom helpt het uiteindelijke resultaat van deze therapie kinderen hun gedrag en emotieregulatie te verbeteren en een band met hun ouders op te bouwen.

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) is ook een doorbraak geweest voor geadopteerde kinderen en hun nieuwe ouders of ouders die heel lang weg zijn geweest om zich te binden.

Waarom is gedragstherapie voor een kind nodig?

Diagnoses zijn enge gebeurtenissen in het leven; wanneer ze zich voordoen, beginnen de betrokken mensen onmiddellijk de juiste medicijnen te zoeken.

Dat geldt ook voor ouders van kinderen met psychische problemen. Echter, volgens de American Academy of Pediatrics, is het beter om eerst te beginnen met gedragstherapie voor kinderen die zich presenteren met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Vooral kinderen van twee tot zeven jaar oud, en misschien indien nodig medicijnen opvolgen.

Ouders die eerst medicijnen aanbieden, kunnen de symptomen alleen met succes onderdrukken zonder de wortel aan te pakken of het kind te helpen weten hoe het zich moet gedragen wanneer het wordt geconfronteerd met triggers. Daarom doet het kind meer kwaad dan goed.

Voordelen van gedragstherapie voor een kind

Gedragstherapie voor een kind is noodzakelijk omdat het kinderen kan helpen hun emoties te beheersen, zelfvertrouwen op te bouwen, communicatieve vaardigheden te verbeteren en een beter probleemoplossend vermogen te ontwikkelen.

Bovendien kan het kinderen helpen gezonde coping-strategieën te ontwikkelen om met moeilijke situaties om te gaan, relaties met leeftijdsgenoten en volwassenen te verbeteren en de gevolgen van hun acties te begrijpen.

Conclusie over gedragstherapie voor een kind

Gedragstherapie kan vele sessies en veel geduld vergen, afhankelijk van de ernst van de toestand van het kind.

Hoe het ook zij, gedragstherapie voor kinderen komt altijd door voor bijna alle kinderen en hun families die het nodig hebben.

Aanbevelingen

5 Beste ergotherapieprogramma's in Virginia

4 Beste Ergotherapie-programma's in Arkansas

Fysiotherapie - wat zijn de voordelen en verschillende soorten?

Laat een reactie achter